WMO DenkTank

Wat is de WMO DenkTank?

De WMO DenkTank is een platform, waar burgers met een beperking elkaar ontmoeten en inspireren. Het platform legt verbindingen tussen gemeenten, organisaties, cliëntenraden en burgers. Zo willen we zorgen dat iedereen mee kan doen in de maatschappij en daarbij de goede hulp krijgt.We wisselen goede ideeën en voorbeelden uit. Zo maken we ons samen sterk en kunnen we omgaan met de veranderingen in de zorg.

 

Hoe is de WMO DenkTank ontstaan?

De leden van de WMO DenkTank vonden de vergaderingen van gemeenten en instanties erg moeilijk. Daardoor konden sommige mensen niet goed mee doen. Dit is juist de groep die heel veel met veranderingen te maken heeft. Het geluid van burgers met een handicap moet goed gehoord worden. Bij hen zelf zit veel deskundigheid. Daar wilden we iets mee doen.

Kenmerken van de WMO DenkTank

 • Een onafhankelijk platform
 • Inzet van ervaringsdeskundigheid en mondigheid
 • Invloed op de juiste plek
 • Verbindingen zoeken
 • Doelgericht en daadkrachtig
 • Positief en inspirerend
 • Respect en begrip voor de verschillende soorten handicaps, niveau’s en tempo’s

De visie van de WMO DenkTank

Je kunt alleen aan participatie werken, als je dat samen doet met de mensen om wie het gaat: mensen met een beperking. Dat betekent: samen beleid maken, inspiratie delen, verbinding zoeken en werken aan verbetering.

Wij willen de emancipatie van mensen met een beperking versterken. Een belangrijk aspect hiervan, is het respecteren en waarderen van hun deskundigheid, op gebied van hun eigen zorg en de inrichting van hun leven.

Wat doet de WMO DenkTank in 2015

 • Maandelijks een vergadering en wekelijks een werkmiddag, altijd met ondersteuning.
 • Organiseren van 2 inspiratiemiddagen in 2015.
 • Hertalen van teksten en adviseren over eenvoudige communicatie, voor o.a. gemeenten.
 • Signaleren wat er speelt rondom WMO zorg en dit terugkoppelen aan gemeenten en achterban.
 • Ervaringsdeskundigheid uitdragen, met o.a. een training voor Sociale Wijkteams.
 • Deelname aan Kandidatenraad van het Werkbedrijf regio Nijmegen.
 • Deelname aan stuurgroep Regionaal Coordinatiepunt Burgerparticipatie
 • Samenwerking met JMG adviesraad Nijmegen en diverse zorg- en belangenorganisaties.
 • ….nog ideeën? Laat het maar weten!

De WMO DenkTank is van, voor en door cliënten uit Nijmegen, Beuningen, Berg en Dal (Groesbeek, Mook en Middelaar, Ubbergen) , Druten, Millingen, Wijchen en Heumen. Ons adres:

 • J72
 • St. Jorisstraat 72 te Nijmegen (naast het Zelfregiecentrum en onder Het Inter-Lokaal)

Meer informatie:

 • Peter Eggen
 • Voorzitter WMO DenkTank
 • t: 06 2929 5803
 • Of mail ons.

Geef een reactie