Wat kun jij doen?

Beste vrienden,

Maandag 8 Maart is de Internationale Vrouwendag 2021. Het thema is ‘Invloed met Impact’. Wij willen dan ook zelf iets doen, iets leuks, creatiefs, informatiefs. Op de website https://www.j72.nl/internationale-vrouwendag-2021/ kun je al zien wat we van plan zijn. Maar wil jij ook iets bijdragen? Alles kan. Mail het naar vraag@j72.nlen wij zetten het op de website.

 

Heb je geen idee? Lees de volgende stellingen dan eens. Geef commentaar en/of vul aan.

Stellingen:

  • Vrouwen worden anders behandeld dan mannen.
  • Van vrouwen worden andere dingen verwacht dan van mannen.
  • Mannen beslissen en nemen besluiten over onderwerpen die uitsluiten vrouwen aangaan. Denk aan abortus. Zijn er nog meer onderwerpen die alleen vrouwen aangaan? … en waar mannen over beslissen!
  • Hoe zouden we ervoor kunnen zorgen dat vrouwen evenveel invloed gaan krijgen als mannen.
  • Gelijke betaling voor gelijk werk is nog steeds een probleem. Kunnen we hier ook een kans van maken?
  • Bij gelijke opleiding en ervaring dezelfde kansen op werk. (bij gelijke geschiktheid wordt toch vaker een man gekozen) Kunnen we hier ook een kans van maken?
  • Emancipatie van de vrouw wordt door de man als bedreigend ervaren.
  • Emancipatie van de vrouw schept mogelijkheden voor de man.

Graag aanvullen.