Re-connect

bij Werkplaats Inclusie Nijmegen

Stilstaan bij de impact van corona(maatregelen), in de afgelopen maanden en nu: dat is de insteek van thema-ochtenden bij de Werkplaats Inclusie Nijmegen (WIN) van j72. “We merkten een behoefte bij bezoekers van de Werkplaats om hun verhaal met anderen te delen”, vertelt WijKring coördinator Lieke van de Braak. “Daarnaast is er onduidelijkheid over meedoen in de 1,5 meter samenleving. Wat mag nu wel en wat nog niet? Met de thema-ochtenden haken we in op de gevolgen van de coronacrisis. In kleine groepjes van maximaal zes deelnemers kijken we terug door ervaringen te delen. Ook oefenen we op een veilige en begrijpelijke manier met ‘het nieuwe normaal’. Uiteraard is de Werkplaats heringericht om met gepaste afstand goed samen te kunnen komen.”

De thema-ochtenden ‘Re-connect’ worden op aanvraag en bij voldoende deelnemers georganiseerd. Ken of ben je iemand met interesse voor een bijeenkomst? Stuur dan een mailtje naar vraag@j72.nl.