De 6 W’s

We beschrijven de werkwijze van de Supermarkt Safari aan de hand van de 6 W’s.

De supermarkt safari is een begeleide tocht door de supermarkt begeleid waarbij 50 wijkbewoners over heel Nijmegen handige tips krijgen over wat gezond eten is en hoe je dit ook met een beperkt budget kunt realiseren.

We beschrijven ons plan van aanpak aan de hand van de 6 W’s.

  1. Voor WIE? 50 deelnemers van de supermarktsafari.
  2. WAAR? We richten ons op gemeente Nijmegen, op wijk niveau.
  3. WANNEER? De gehele looptijd van de 10 supermarkt safari’s is in het najaar 2019 en geheel 2020.
  4. WAT zijn de kosten? We vragen 1 euro eigen bijdragen van de deelnemers.
  5. WAT gaan we doen? We organiseren supermarkt safari’s en kook workshops voor minimaal 50 deelnemers en ondersteunen hen door uitleg te geven over het boodschappenblokje. Ze leren hoe ze gezonde voeding kunnen maken met een klein budget. Kernwaarden van waaruit we werken zijn: participatie – zelfregie – inclusie – kennisoverdracht – en een adviserende houding.
  6. WAAROM doen we dit? De bewoners die mee doen aan de supermarkt safari willen leren gezond te koken met een klein budget, dit willen we graag faciliteren.